Mini Cart

Check order status / Submit Bank order transfer
Upload success

EXCHANGE POLICY

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

- สินค้าประเภท เคส รับประกัน 14 วัน นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
- สินค้าประเภท accessories (แท่นชาร์จ สายชาร์จ เป็นต้น)  รับประกัน 1 ปี นับจากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
- ไม่รับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี ละเลย อุบัติเหตุ วัสดุเก่าหรือฉีกขาดตามอายุการใช้งาน เสียหายจากการโดนอุณหภูมิสูง สารละลาย กรด หรือน้ำ
- การรับประกันครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่จัดจำหน่ายโดย บ.เคสเครซี่ เท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรามีความคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ และได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า การใช้งานเว็บไซต์ เราจะถือว่าคุณมีความยินยอมหรือได้อนุญาตที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้น ๆ แก่เรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

เราบริการคุณอย่างเต็มที่เพื่อให้ประสบการณ์การซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ที่ดี เรามีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลของคุณ เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล ที่อยู่ ที่คุณได้กรอกข้อมูลในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า และการกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบเว็บไซต์เพื่อสร้างบัญชีส่วนตัวของคุณ เรามีความจำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณยินยอมบนเว็บไซต์ เพื่อการบริการที่เหมาะสมกับคุณในทุกครั้งที่เข้าใช้เว็บไซต์ เราใช้รหัสเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจว่าการดำเนินการชำระเงิน และการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนั้นเป็นไปอย่างปลอดภัย ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ เช่น ข้อมูลของบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ,ที่อยู่ และอื่นๆ) จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ บุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่ได้รับอนุญาตระหว่างการดำเนินการในเว็บไซต์


การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

เราจะใช้ข้อมูลส่วนที่เราได้รับจากคุณ เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ เช่น ขั้นตอนในการสั่งซื้อ การจัดส่งอีเมลยืนยันการสั่งสินค้า การใช้ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า และการจัดส่งโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่เหมาะสมให้กับคุณ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆที่ไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของเรา เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการป้องกัน และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ในขณะที่การเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว และยอมรับความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดสำหรับ เนื้อหาหรือการใช้งานของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามในแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม