Mini Cart

Check order status / Submit Bank order transfer
Upload success

วิธีการตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ

1. คลิกที่ไอคอน   ที่หน้าเว็บไซต์

2. กรอกหมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อสินค้า (Order ID) และอีเมล (E-mail) ที่ระบุในหน้าการสั่งซื้อสินค้า

Q : ดูหมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อสินค้า (Order ID) ได้จากที่ไหน?
A : สามารถตรวจสอบได้จากอีเมลที่ได้รับหลังจากการสั่งซื้อ 
      " Order id =  หมายเลขอ้างอิงการสั่งซื้อสินค้า (Merchant Invoice Number) " 

3. รายละเอียดสถานะคำสั่งซื้อ (Order Status)

3.1 รอชำระเงิน (Pending) หมายถึง ได้รับรายการคำสั่งซื้อของคุณแล้ว และรอการชำระเงิน

3.2 กำลังดำเนินการ (Processing) หมายถึง ได้รับการชำระเงินจากคุณแล้ว และกำลังอยู่ในขั้นตอน การเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่ง

3.3 เสร็จเรียบร้อย (Complete) หมายถึง พัสดุของคุณถูกจัดส่งให้ไปรษณีย์ฯ เรียบร้อยแล้ว

*หมายเหตุ: หลังจากแพ็คสินค้าเสร็จ บริษัทจะส่ง SMS หรือ e-mail แจ้ง EMS Tracking รบกวนรอการนำเข้าระบบของทางไปรษณีย์ (เวลาประมาณ 17.00-18.00 น.) จึงสามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของไปรษณีย์


กดที่รูป เพื่อดูรูปภาพขนาดใหญ่